Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Kapsilla on kolmenlaisia jäseniä: yksityis-, yhteisö- ja kannatusjäseniä. Käytännössä suurin ero varsinaisten ja yhteisöjäsenten välillä on palvelun joustavuus. Varsinainen jäsen on rajoitettu yhteen käyttäjätunnukseen (ja samalla käyttäjään), kun taas yhteisöjäsenelle voidaan perustellusta syystä myöntää useampi käyttäjätunnus.

Yksityisjäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi eli yksityisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yksityisjäsenen hakemuslomakkeeseen

Yhteisöjäsenet

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematon oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhteisöjäsenen hakemuslomakkeeseen